ANWB gestopt met ONVZ-collectiviteit

ANWB heeft momenteel een collectieve zorgverzekering bij Aevitae. Daarnaast is er een collectiviteit bij ONZV. Recentelijk heeft ANWB een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke verzekeraar het beste kan worden gecontracteerd voor 2020. Hierbij zijn de voorstellen van Aevitae, ONVZ maar ook diverse andere verzekeraars uitvoerig vergeleken. Conclusie is dat Aevitae nog steeds het beste totaalaanbod biedt. Daarom is wederom Aevitae als collectieve zorgverzekeraar door ANWB gecontracteerd voor het kalenderjaar 2020 voor de duur van 3 jaar. In verband met de contractafspraken is ANWB eraan gehouden om de collectiviteit met ONVZ per 1/1/2020 stop te zetten. ONVZ is hierover geïnformeerd. Ga naar Menu => Algemeen => Ziektekosten op deze website voor alle info.

Reacties plaatsen niet mogelijk