Bestuur

Voorzitter
Vacature
Penningmeester
Bert Nollen
Vice-voorzitter
Jaap de Wever
Ledensecretariaat
Mieke Geursen
Secretaris
Frank Twiss
Regiocontacten
Gerard de Regt

Voor het e-mail contactformulier klikt u op de groene knop.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: vacature
  • Vice-voorzitter: Jaap de Wever
  • Secretaris: Frank Twiss
  • Penningmeester: Bert Nollen
  • Ledensecretariaat: Mieke Geursen
  • Regiocontacten: Gerard de Regt

De bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijgewoond door:

  • Hoofdredacteur Buitenband: Marga Feenstra
  • Belangenbehartiging Pensioenen: Beno Koens

Voorzitter
De voorzitter vertegenwoordigt de VG-ANWB bij de KG, Koepel Gepensioneerden, voorheen NVOG, Nederlandse vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Zie Algemeen => Nuttige links op deze website.

Secretaris
Voor vragen over de VG-ANWB, Vereniging van voormalig medewerkers ANWB kunt u terecht bij de secretaris: Frank Twiss.

Ledensecretariaat
Verzorgt het ledenbestand en de ledencontacten.
Vragen worden beantwoord door Mieke Geursen.
Voor aanmelding als lid gaat u naar Over ons => Lid worden op deze site.

Ook in de colofon van de Buitenband zijn de gegevens vermeld van het bestuur, het ledensecretariaat en de redactie van de Buitenband.