Contacten

Onze e-mailadressen
Wij gebruiken geen persoonlijke, maar functionele e-mailadressen. Dit maakt het gemakkelijker om een e-mailadres – ook gedurende een korte tijd – naar een ander kaderlid of bestuurslid te verschuiven. Dat is ook handig bij ziekte of vakantie. Verder kunt u op veel plaatsen op deze website het contactformulier gebruiken.

Hebt U wijzigingen, waaronder e-mail?
Vergeet u niet om komende wijzigingen door te geven aan het ledensecretariaat? Denk daarbij aan uw adresgegevens, het e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer en familiegegevens. De familiegegevens zijn van belang voor de verjaardagen, huwelijksjubilea, enzovoorts. Een goed e-mailadres is van belang omdat dit behalve voor de factuur, ook gebruikt wordt voor incidentele nieuwsbrieven.

Voor het e-mail contactformulier klikt u op de groene knop.