Declaraties

Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB (VG-ANWB) kunnen de reiskosten vergoed worden. Het bestuur kan deze regeling ook van toepassing verklaren voor andere bijeenkomsten. Denk daarbij aan informatiebijeenkomsten op sociaal of financieel gebied.

Voor het online declaratieformulier ALV REISKOSTEN klikt u op de rode knop (inloggen vereist).


De kosten van werkzaamheden voor de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB (VG-ANWB) kunnen gedeclareerd worden.

Voor het online declaratieformulier WERKZAAMHEDEN klikt u op de rode knop (inloggen vereist).