Indeling

Om – over en weer – op korte afstand contacten tussen de leden te kunnen onderhouden is een netwerk van regiocontactpersonen (RCP’ers) opgezet. Dit zijn leden van de vereniging die in hun omgeving waar mogelijk en nodig directe persoonlijke contacten met de andere leden leggen en onderhouden. De RCP’ers kunnen ook regionale evenementen organiseren. Het netwerk is ingedeeld in regio’s. Elke regio heeft een nummer en geografische naam.

Klik op de afbeelding voor de lijst van RCP’ers.

De lijst bevat de contactgegevens, gesorteerd op het nummer van de regio, waarvoor de RCP’er verantwoordelijk is. Om de lijst te raadplegen moet u zijn ingelogd.