Indeling

Om – over en weer – op korte afstand contacten tussen de leden te kunnen onderhouden is een netwerk van regiocontactpersonen (RCP’-ers) opgezet. Dit zijn leden van de vereniging die in haar of zijn omgeving waar mogelijk en nodig directe persoonlijke contacten met de andere leden leggen en onderhouden. De RCP’-ers kunnen ook regionale evenementen organiseren. Het netwerk is ingedeeld in regio’s. Elke regio heeft een nummer en geografische naam.

Klik op de afbeelding voor de lijst van RCP-ers.

De lijst bevat de contactgegevens, gesorteerd op het nummer van de regio, waarvoor de RCP’-er verantwoordelijk is. Om de lijst te raadplegen moet u zijn ingelogd.