Infomiddag

Verslag infomiddag pensioenen 2 maart 2017

Doel van de middag was de leden te informeren over de huidige stand van zaken van het ANWB-Pensioenfonds en wat er de komende 5 jaren te verwachten is. Door middel van dit verslag en de bijgevoegde presentaties kunnen degenen die niet aanwezig konden zijn er ook kennis van nemen. En de aanwezigen kunnen alles nog eens op hun gemak nalezen.

Drie sprekers
Na de opening door voorzitter Dick Kooman gaf penningmeester Bert Nollen een korte inleiding van het onderwerp “Waar gaat het heen met ons pensioen?” en introduceerde hij de drie sprekers, die naast hun presentaties vele vragen uit het publiek beantwoordden:

  • Marlène Philippus, vertegenwoordiger van de VG-ANWB in het bestuur van het ANWB-Pensioenfonds, over ‘De pensioenwereld en ons fonds”
  • Beno Koens, vertegenwoordiger van de VG-ANWB in het Verantwoordingsorgaan van het ANWB-Pensioenfonds, over “Verantwoording en uw pensioen”
  • Henk van Drunen, directeur van het bureau van het ANWB-Pensioenfonds, over “De toekomst van uw pensioen”

Voor het hele artikel klikt u op de rode knop (inloggen vereist).

Voor de slides klikt u op de rode knop (inloggen vereist).