Ledenlijst

Klik op de afbeelding voor de ledenlijst (inloggen vereist.)

Deze ledenlijst wordt door de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB (VG-ANWB) opgesteld en bijgehouden voor het onderlinge contact binnen de vereniging. In de lijst staan de namen en adressen van alle leden. Sinds de ALV van 22 april 2016, waarin het opnemen van de extra gegevens werd goedgekeurd, worden ook de voornaam, het – voor zo ver bestaand en door het individuele lid ter beschikking gesteld – mobiele telefoonnummer en het e-mailadres weergegeven. Daarnaast zijn nog een groot aantal andere gegevens, die bij de opgave voor het lidmaatschap zijn verstrekt, bij onze ledenadministratie vastgelegd. Die worden onder andere gebruikt voor bloemstukken bij jubileumdagen.

De leden staan in de lijst gesorteerd op achternaam. In de eerste kolom voor alle gegevens staat een nummer. Dat is het nummer van de regio waar het lid is ingedeeld. In het lijstje met regiocontactpersonen (RCP-ers) is aangegeven wie verantwoordelijk is voor die regio.

Mutaties worden elke 2 weken in de lijst verwerkt. Daarmee is de ledenlijst steeds actueel, wat niet het geval kon zijn bij het boekje met de ledenlijst, dat vroeger eenmaal per 2 jaar werd uitgegeven. Wijzigingen in het ledenbestand, in het bestuur en commissies, bij de regiocontactpersonen (RCP-ers) en bij de vertegenwoordigers van de vereniging in het ANWB Pensioenfonds, het Sociaal Fonds en bij het NVOG (de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, waar de VG-ANWB bij aangesloten is) worden ook gepubliceerd in het kwartaalblad van de vereniging, Buitenband.

Als een lid overlijdt en de partner blijft lid van de VG-ANWB, dan wordt het bestand ook gebruikt voor het opstellen van een verzendlijst voor een kerstattentie naar de betrokken weduwe of weduwnaar. Deze attentie wordt door de ANWB verzonden. Het betreft dan die weduwen of weduwnaars die niet meer in aanmerking komen voor de ANWB facilteitenregeling. Dat is het geval als de betrokken ANWB-medewerker langer dan drie jaar is overleden.

Doorgeven van wijzigingen

Als er wijzigingen ontstaan in uw gegevens, zoals in het adres, e-mailadres of in familieomstandigheden, is het van belang om dat door te geven aan het ledensecretariaat. Dat kan gemakkelijk via het e-mail contactformulier. Vink het vakje Ledensecretariaat aan.

Voor het e-mail contactformulier klikt u op de groene knop.

Wijzigingen kunt u ook per post verzenden naar:

Ledensecretariaat VG-ANWB
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49
2281 HB Rijswijk