Ledenlijst

Klik op de afbeelding voor de ledenlijst (inloggen vereist.)

Deze ledenlijst wordt door de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB (VG-ANWB) opgesteld en bijgehouden voor het onderlinge contact binnen de vereniging. In de lijst staan de namen en adressen van alle leden. Sinds de ALV van 22 april 2016, waarin het opnemen van de extra gegevens werd goedgekeurd, worden ook de voornaam, het – voor zo ver bestaand en door het individuele lid ter beschikking gesteld – mobiele telefoonnummer en het e-mailadres weergegeven. Daarnaast zijn er nog andere gegevens, die bij de opgave voor het lidmaatschap zijn verstrekt, bij onze ledenadministratie vastgelegd. Die worden onder meer gebruikt voor bloemstukken bij jubileumdagen.

De leden staan in de lijst gesorteerd op achternaam. In de eerste kolom voor alle gegevens staat een nummer. Dat is het nummer van de regio waar het lid is ingedeeld. In de lijst met regiocontactpersonen (RCP’-ers) is aangegeven wie verantwoordelijk is voor die regio. Zie Regio’s => Indeling op deze website.

Mutaties worden regelmatig verwerkt. Daarmee is de ledenlijst steeds actueel. Wijzigingen in het ledenbestand, in het bestuur en commissies, bij de regiocontactpersonen (RCP’-ers) en bij de vertegenwoordigers van de vereniging in het Pensioenfonds van de ANWB, het Sociaal Fonds en bij de KG (Koepel Gepensioneerden), voorheen NVOG (de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), waar de VG-ANWB bij aangesloten is, worden ook gepubliceerd in de Buitenband, het kwartaalblad van de VG-ANWB.

Doorgeven van wijzigingen

Als er wijzigingen ontstaan in uw gegevens, zoals in het adres, e-mailadres of in familieomstandigheden, is het van belang om dat door te geven aan het ledensecretariaat. Dat kan gemakkelijk via het e-mail contactformulier. Vink het vakje Ledensecretariaat aan.

Voor het e-mail contactformulier klikt u op de groene knop.

Wijzigingen kunt u ook per post verzenden naar:

Ledensecretariaat VG-ANWB
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49
2281 HB Rijswijk