NVOG-lid

Organisatie
De VG-ANWB is lid van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 65.000 leden. De NVOG is ook lid van AGE Platform Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.
Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van bijna 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Aandachtsgebieden
De hoofdthema’s waarop de NVOG zich richt zijn:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden in overleg met de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland. Hiervan is een aantal landelijke organisaties lid.

Indeling in platforms
Lidorganisaties zoals de VG-ANWB zijn ingedeeld in platforms, die bestaan uit afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare bedrijfstak, problematiek en achtergrond hebben. Het “platformmodel” dient om de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Kennis en ervaring kunnen onderling worden uitgewisseld en via de platformvoorzitters kan invloed worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van de NVOG. Zo kunnen lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen. De NVOG kent de volgende platforms:

  • Verzekerde Regelingen (VR)
  • Financiële instellingen (FI)
  • Dochters Internationale Ondernemingen (DIO)/Handel/Nijverheid/Industrie (HNI)
  • (Semi-)overheidsinstellingen (SOI)
  • Platform Ouderen Organisaties (POO)

De VG-ANWB maakt onderdeel uit van het platform DIO/HNI en wordt daar door onze Voorzitter vertegenwoordigd.

Nieuwsbrief NVOG
Op de website van de NVOG www.gepensioneerden.nl kunt u uitgebreide informatie over de activiteiten vinden, alsmede alle eerder verschenen nieuwsbrieven lezen.

Voor de meest recente nieuwsbrief klikt u op de groene knop.