KG-lid (NVOG)

Organisatie
De VG-ANWB is sinds het begin lid van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 65.000 leden. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van bijna 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Fusie per 1 januari 2020
De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’. De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).Meer informatie kunt u vinden op de website www.koepelgepensioneerden.nl.

Aandachtsgebieden
De hoofdthema’s waarop de Koepel Gepensioneerden zich richt zijn:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.

Indeling in platforms
Lidorganisaties zoals de VG-ANWB zijn ingedeeld in platforms, die bestaan uit afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare bedrijfstak, problematiek en achtergrond hebben. Het “platformmodel” dient om de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Kennis en ervaring kunnen onderling worden uitgewisseld en via de platformvoorzitters kan invloed worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van de NVOG. Zo kunnen lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen. De NVOG kent de volgende platforms:

  • Verzekerde Regelingen (VR)
  • Financiële instellingen (FI)
  • Dochters Internationale Ondernemingen (DIO)/Handel/Nijverheid/Industrie (HNI)
  • (Semi-)overheidsinstellingen (SOI)
  • Platform Ouderen Organisaties (POO)

De VG-ANWB maakt onderdeel uit van het platform DIO/HNI en wordt daar door onze Voorzitter vertegenwoordigd.

Nieuwsbrief NVOG
Op de website van de NVOG www.gepensioneerden.nl kunt u uitgebreide informatie over de activiteiten vinden, alsmede alle eerder verschenen nieuwsbrieven lezen.

Voor de meest recente nieuwsbrief klikt u op de groene knop.