Oud-hoofddirecteur Bob IJntema (92) overleden

Dit weekend bereikte ons het bericht dat oud-hoofddirecteur Bob IJntema op 24 juli op 92-jarige leeftijd is overleden. Hij bekleedde de functie bij de ANWB van juni 1979 tot eind 1986.
Op verzoek van de overledene heeft het afscheid inmiddels in stilte plaatsgevonden.
Moeilijke jaren
IJntema (doopnaam Bauke, maar bekend als Bob) nam in 1979 het stokje over van hoofddirecteur A. Blankert, die toen met pensioen ging. Hij was hoofddirecteur in een buitengewoon lastige tijd. Juist in het jaar van zijn aantreden vond de tweede oliecrisis plaats, gevolgd door een wereldwijde depressie, sterk oplopende werkloosheid en stevige overheidsbezuinigingen.
Meer ondernemerschap en commerciële activiteiten
Onder IJntema – hij kwam van Unilever en was de eerste ANWB-topman met een duidelijke commerciële oriëntatie – koerste de ANWB op kostendekking en ondernemerschap. Er werden commerciële activiteiten opgetuigd om de teruglopende groei van het ledental te compenseren. Uit deze tijd stammen onder meer het jongerenlidmaatschap Club J, de Windsurfkampioen, de Wittefietsenbus en Clubartikelen (maandelijkse ledenaanbiedingen in de Kampioen).
Vriendelijk en benaderbaar
Collega’s die in de directe omgeving van hoofddirecteur IJntema hebben gewerkt, herinneren hem als een vriendelijke en goed benaderbare man, die sterk gericht was op samenwerking en harmonie.
Mislukte reisactiviteiten met grote gevolgen
Nadat de ANWB in 1983 al enkele tienduizenden leden had verloren, ging het echt mis. Een poging om een serieuze aanbieder te worden van goedkope vliegvakanties naar Spanje en Griekenland liep uit op een debacle, een miljoenenverlies in 1985 en veel negatieve publiciteit. Dit luidde het afscheid van IJntema in. In januari 1987 werd hij opgevolgd door Paul Nouwen.
Groei ledental
Ondanks de economische tegenwind en het drama met de zonvakanties is de ANWB in de periode IJntema met 420.000 leden gegroeid naar een totaal van ruim 2,6 miljoen.