Pensioenfonds ANWB

Algemeen
Door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de leden van zijn personeel is op 1 december 1931 een vereniging opgericht onder de naam “Het pensioenfonds voor het personeel van de ANWB”. Op 1 januari 2007 is de vereniging omgevormd tot de Stichting “Pensioenfonds ANWB”.

In het algemeen kunnen gepensioneerden op diverse wijzen invloed uitoefenen op het beleid en de uitvoering van een Pensioenfonds.
Het betreft:

  • in het Verantwoordingsorgaan – controleren (eventueel: achteraf beoordelen)
  • in het bestuur – meebeslissen

Verantwoordingsorgaan
De VG-ANWB is vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds ANWB. Dit Verantwoordingsorgaan heeft bevoegdheden die zijn vastgelegd in de pensioenwet. Het orgaan beoordeelt het door het bestuur gevoerde beleid achteraf, maar mag ook een oordeel uitspreken over beleidsvoornemens voor de toekomst.

In het Verantwoordingsorgaan zitten via de VG-ANWB twee vertegenwoordigers van de gepensioneerden, samen met vertegenwoordigers van de deelnemers (actieve werknemers) en van de werkgever. Onze vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan zijn Jaap de Wever en Ton Groenewege.

Bestuur
De VG-ANWB heeft ook een vertegenwoordiger in het bestuur van het Pensioenfonds ANWB, waar de besluiten genomen worden over het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling van het fonds. Onze vertegenwoordiger in het bestuur is Bert Nollen. Hij is penningmeester van de VG-ANWB en oud-directeur van het Pensioenfonds.

Klik op Bestuurlijke organisatie voor een volledig overzicht hiervan bij het Pensioenfonds ANWB.

Als u denkt dat de VG-ANWB een onderwerp aan de orde zou moeten stellen kunt u dit melden bij ons Bestuur via het Contactformulier. Vergeet niet het vakje Voorzitter aan te vinken.

Pensioenadministratie
De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals de website van Pensioenfonds ANWB en het Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

Archief pensioenpraat
Alle artikelen over het pensioen kunt u vinden in het archief van de Buitenband op deze website. Daar kunt u een keuze maken, welke Buitenband-aflevering u wilt lezen. In het menu is dit te vinden onder “Buitenband => Archief“. Onder menukeuze “Buitenband => Artikelen” kunt u ook het boekje Pensioenpraat van Marlène Philippus over dit onderwerp raadplegen. (inlogggen vereist).