Pensioenfonds ANWB

Uw pensioen is verhuisd van pensioenfonds ANWB naar De Nationale APF. Vanaf 1 januari 2020 is De Nationale APF uw nieuwe pensioenfonds. De pensioenen van de ANWB zijn ondergebracht in een eigen kring, kring M-ANWB
Op de website van De Nationale APF kunt u inloggen om uw persoonlijke gegevens  te bekijken. Daarnaast kunt u via het kopje Documenten van Kring M-ANWB allerlei reglementen en formulieren inzien alsmede de jaarrekening over 2019, het laatste jaar van het pensioenfonds ANWB. Ook kunt u op de website via het kopje Over het fonds kijken naar de financiële positie van Kring-M ANWB en zien door wie de deelnemers en gepensioneerden vertegenwoordigd worden via het Belanghebbendenorgaan.
Website: denationaleapf.nl/deelnemers

Pensioenadministratie via AZL
De pensioenadministratie van de Nationale APF loopt, evenals dat bij het pensioenfonds ANWB het geval was, via de uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor het uitbetalen van de pensioenen, de berekening van de pensioenen, de communicatie en de pensioenplanner.
De contactgegevens van AZL zijn:
Helpdesk: 088-116 30 63
E-mail: denationaleapf@azl.eu

Als u denkt dat de VG-ANWB in het kader van de pensioenen een onderwerp aan de orde zou moeten stellen kunt u dit melden bij ons Bestuur via het Contactformulier. Vergeet niet het vakje Bestuur aan te vinken.