RCP’ers

Regio Contact Personen

De regiocontactpersonen (RCP’ers) onderhouden de individuele contacten met de leden en kunnen regionale evenementen organiseren.

De VG-ANWB is een landelijke vereniging, waardoor de afstanden tussen leden onderling, maar ook tussen leden en bestuursleden groot zijn. Soms te groot. Denk daarbij aan leden die door ziekte of door hoge leeftijd niet meer in de gelegenheid zijn zelfstandig het contact met de vereniging te onderhouden. Om – over en weer – op korte afstand toch contacten te kunnen onderhouden is een netwerk van regiocontactpersonen (RCP’ers) opgezet. Dit zijn leden van de vereniging, die in hun omgeving waar mogelijk en nodig directe persoonlijke contacten met de leden leggen en onderhouden. Wij zoeken voor opengevallen regio’s nog dringend versterking van het team. Zie ook de lijst van RCP’ers onder Regio’s => Indeling.


Voor het e-mail contactformulier klikt u op de groene knop.