Dringend gezocht: enthousiaste energieke betrokken RCP'ers (m/v)

Ons team van enthousiaste, energieke en betrokken Regio Contactpersonen (RCP’ers) kan nog versterking gebruiken. Want een aantal regio’s zit zonder zo’n Contactpersoon. Dus: ben je pas kort met pensioen en lijkt het je leuk om regelmatig contact te hebben met oud-collega’s in jouw omgeving? Kom dan in actie en meld je aan.

wijzende man

Opeens heb je het...

Je wordt RCP'er!

Achter de geraniums zitten kan altijd nog!

Ons team van enthousiaste, energieke en betrokken Regio Contactpersonen (RCP'ers) kan nog versterking gebruiken. Want een aantal regio's zit zonder zo'n Contactpersoon. Dus: ben je pas kort met pensioen en lijkt het je leuk om regelmatig contact te hebben met oud-collega's in jouw omgeving? Kom dan in actie en meld je aan.
Klik hier om je aan te melden

10 vragen over Regio's en RCP'ers

De VG-ANWB is een landelijke vereniging, waardoor de afstanden tussen leden onderling, maar ook tussen leden en bestuur, groot zijn. Daarom hebben we een regionale indeling gemaakt. In elke regio is een Regio Contactpersoon (RCP’er) actief, die namens het bestuur het contact onderhoudt met de leden in die regio en het onderling contact bevordert.

We delen de regio’s in op basis van postcodegebieden. Om voldoende contact met de leden te kunnen hebben, streven we naar ongeveer 25 leden per regio. De meeste leden van onze vereniging wonen in de Randstad, in en om de grote steden. Daar zijn dan ook veel (geografisch) kleine regio’s. Regio’s buiten de randstad beslaan een veel groter oppervlak. Er zijn op dit moment 34 regio’s in Nederland. Leden die buiten Nederland wonen vallen onder de regio Buitenland.

De nadruk ligt op het rechtstreeks persoonlijk contact. Dat kan via e-mail, een kaartje of de telefoon. Bij een lustrum-verjaardag of een huwelijksjubileum komt de RCP’er (m/v) vaak persoonlijk langs met bloemen namens het bestuur. Maar door de Corona-situatie is dit nu helaas niet mogelijk en dat geldt ook voor het aanwezig zijn bij een uitvaart. Sommige leden zijn door het Corona-virus in een isolement terecht gekomen. Die worden door de RCP’ers regelmatig gebeld. Vaak gewoon voor een gezellig praatje. Maar de RCP’er kan ook als klankboord fungeren voor persoonlijke vragen en problemen.

Elk jaar zijn de RCP’ers mede gastheer of gastvrouw – met het bestuur – tijdens de voorjaarsrecepties die op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden. Zo’n informele bijeenkomst is uitstekend voor de contacten met de leden uit de regio. Tijdens excursies die de vereniging organiseert is de RCP’er vraagbaak voor de deelnemende leden uit zijn gebied. Eén maal per jaar is er een speciale bijeenkomst voor alle RCP’ers en hun partners. Hier worden in een gezellige sfeer ervaringen uitgewisseld.

De samenstelling van het RCP-corps is een mooie weergave van de gevarieerdheid van de ANWB. Mannen en vrouwen die hebben gewerkt bij verschillende bedrijfsonderdelen, zoals de wegenwacht, de keuringstations en de vestigingen (winkels) of op het hoofdkantoor. De leeftijd ligt rond de 70 jaar. Veel RCP’ers doen het werk gezellig samen met hun partner. Er zijn drie dames die de functie alleen vervullen. Twee van hen zijn weduwe van een RCP’er. Zij zetten het werk van hun overleden echtgenoot voort vanwege de vele prettige relaties met de leden in hun regio.

Wij zoeken naar leden (zowel vrouwen als mannen) binnen onze vereniging die lekker actief in het leven staan en die de functie van RCP’er een aantal jaren willen vervullen in hun regio. Daarom richten we ons vooral op diegenen die nog niet zo lang met pensioen zijn. Als je graag met mensen omgaat en het leuk vindt om regelmatig contact te hebben met oud-collega’s,  dan ben je vast een geschikte kandidaat.

Soms zijn RCP’ers weggevallen door verhuizing, ziekte of overlijden. Ook zijn er wegens het groeiend ledental nieuwe regio’s gevormd die nog geen RCP’er hebben. In de volgende gebieden  zoeken wij nieuwe RCP’ers :

  • Noord-Holland Noord
  • Voorburg e.o.
  • Den Haag Zuid/Westland
  • Drenthe Zuid/Overijssel

Woon je niet in een van de bij vraag 7 genoemde gebieden? Laat dan tóch van je horen. Veel van de huidige RCP’ers doen dit werk al vele jaren. Ook zij zullen zich op enig moment terug moeten trekken. Het is een geruststelling als zij het te zijner tijd over kunnen dragen aan een ander die deze functie wil vervullen. Daarom is het plezierig als zich nu al mensen melden die dit werk op termijn in hun eigen regio willen oppakken. 

RCP’er zijn is vrijwilligerswerk. Je krijgt er dus niet voor betaald. Wel worden bepaalde onkosten vergoed, zoals kilometerkosten bij een huisbezoek. De echte beloning is de voldoening die het RCP-werk je geeft. Als Regio Contactpersoon vervul je een wezenlijke functie in onze vereniging. Je vertegenwoordigt het bestuur in de regio en stimuleert de onderlinge band tussen de leden. Het is dankbaar en nuttig werk, waarin je echt iets kunt betekenen voor jouw oud-collega’s van de ANWB. 

Binnen het VG-ANWB bestuur is Gerard de Regt de coördinator van de Regio Contactpersonen. Gerard legt je in een persoonlijk gesprek graag uit wat deze functie inhoudt en wat er van je wordt verwacht. Klik op de knop en meld je aan als kandidaat RCP’er via het formulier. Gerard neemt dan contact met je op.

Dit zeggen onze RCP'ers...