VG-ANWB

Informatie van en over de vereniging

Over ons

De vereniging is eind 1979 opgericht als de Vereniging van Gepensioneerden ANWB, kortweg VG-ANWB genoemd. In 2018 is de naam en doelgroep gewijzigd in Vereniging van voormalig medewerkers ANWB. De afkorting VG-ANWB blijft voor de herkenbaarheid behouden.

vg-anwb nieuw

Onze vereniging heeft een drietal doelen:

  • het behartigen van de belangen van de leden
  • het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden
  • de contacten tussen de VG-ANWB en de ANWB bevorderen en in stand houden

 

Aanspreekpunt

De VG-ANWB is het aanspreekpunt voor leden. De vereniging komt op voor de belangen van de leden, maar behartigt ook de belangen van degenen, die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-pensioenfonds. De VG-ANWB is eveneens het aanspreekpunt voor de directie en medewerkers van de ANWB voor speciaal die zaken, die de gepensioneerden aangaan.

De VG-ANWB is als volgt te bereiken:

Postadres: Secretariaat VG-ANWB, Professor Asserlaan 34, 2251 CM Voorschoten

Vestigingsadres: Secretaris VG-ANWB, Goudenregenzoom 122, 2719 HD Zoetermeer

Telefoon: 071-56 16 421

E-mail: via het contactformulier

Handelsregister: KVK 40409787

Kabouter
Buitenband

Oproep: Stuur je avontuur

Er zijn mensen die de leukste dingen meemaken, zoals ex-Wegenwacht eerste klasse Johannes Stapelhouman. Zijn avontuur met een verdwaalde tuinkabouter stond in de laatst verschenen Buitenband. Heeft u ook een apart, leuk, gek, raar, afwijkend, eigenaardig, ongewoon, typisch, dwaas, vreemd, wonderlijk of zonderling avontuur beleefd? Schrijf of mail naar de

Lees verder »

Bestuur

Voorzitter

vacant

Bert Nollen

Penningmeester

Bert Nollen

Mieke Geursen

Ledensecretariaat

Mieke Geursen

Jaap de Wever

Tijdelijk voorzitter

Jaap de Wever

Frank Twiss

Secretaris

Frank Twiss

Gerard de Regt

Regiocontacten

Gerard de Regt

Hans Deijns

Evenementen

Hans Deijns

VG-ANWB Actueel

e-bikes
Buitenband

Meer info over e-bikes

In vervolg op het artikel over e-bikes in de herfst Buitenband herhalen we hier nog even de (aanklikbare) links naar de ANWB-pagina’s waar nog veel

Lees verder »

Volg onze vg-anwb facebook-pagina...

en blijf steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.

Overleden

Wie kan lid worden?

Alle gepensioneerden en andere oud-medewerkers van de ANWB en van dochterbedrijven als Unigarant, die nog een band voelen met hun vroegere werkgever en hun oud-collega’s, zijn van harte welkom als lid van onze vereniging.

Er zijn wel enkele voorwaarden voor toelating als lid, zoals vermeld in de statuten van de vereniging. Zie hiervoor de pagina > lidmaatschap

Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2019 is de jaarlijkse contributie van de VG-ANWB vastgesteld op € 20,- per lid. Voor leden, die de vereniging gemachtigd hebben om hun contributie automatisch te incasseren bedraagt de contributie € 17,-. Bij automatische incasso wordt namelijk een reductie van € 3,- op de contributie toegekend.

Inmiddels heeft bijna 90% van de leden de machtiging verstrekt. Dat bespaart de penningmeester en het ledensecretariaat veel werk en het bespaart de vereniging ook porto- en telefoonkosten.

Leden die, om welke reden dan ook, geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, krijgen aan het eind van het jaar een factuur voor het betalen van de contributie à € 20,-.

Ledensecretariaat

Mieke Geursen

Coördinator

Mieke Geursen

Maritza Vroomans

Medewerkster

Maritza Vroomans

Ellen Natzijl

Medewerkster

Ellen Natzijl

Agnes Brugmans

Medewerkster

Agnes Brugmans

Anneke de Regt

Medewerkster

Anneke de Regt

Het Ledensecretariaat voert de administratie van de ruim 800 leden van de vereniging. Namens het bestuur is Mieke Geursen de coördinator. Maritza Vroomans doet de dagelijkse mutaties in het digitale systeem Conscribo. Ellen Natzijl houdt alle verjaardagen en jubilea bij. Agnes Brugmans verzorgt de informatie aan de RCP’ers. Anneke de Regt geeft administratieve ondersteuning bij activiteiten. Jos Vroomans is systeembeheerder van Conscribo.

Geef wijzigingen in uw adres, rekeningnummer of persoonlijke omstandigheden tijdig aan ons door!

> Adreswijzigingen etc. doorgeven

Regio's

De VG-ANWB is een landelijke vereniging, waardoor de afstanden tussen leden onderling, maar ook tussen leden en bestuur, groot zijn. Daarom hebben we een regionale indeling gemaakt. In elke regio is een Regio Contactpersoon (RCP’er) actief, die namens het bestuur het contact onderhoudt met de leden in die regio en het onderling contact bevordert. Voor de indeling van de regio’s en de contactgegevens van de RCP’ers: klik op de knop hieronder.

Activiteitencommissie

Hans Deijns

Activiteiten

Hans Deijns

Jacques van 't Riet

Activiteiten

Jacques van 't Riet

De VG-ANWB organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waaraan de leden en hun partners kunnen deelnemen. De Activiteitencommissie die bestaat uit Hans Deijns en Jacques van ’t Riet is verantwoordelijk voor de organisatie. Helaas konden in 2020 alleen de nieuwjaarsrecepties doorgang vinden. Er waren ook drie excursies aangekondigd:

  • Zeesluis en SHIP in IJmuiden
  • Stadswandeling Leiden
  • Boottocht Friese meren

In verband met de coronamaatregelen moesten deze excursies jammer genoeg alle drie worden afgelast.

Jubileumboek

Dit boek verscheen in 2019 toen de VG-ANWB 40 jaar bestond. Lees het hier als PDF.

Website

Jos Vroomans

Webmaster

Jos Vroomans

Reacties of aanvullingen op deze website zijn altijd welkom. Gebruik hiervoor het waarderingsformulier.

Buitenband

De Buitenband verschijnt ieder kwartaal. Kijk op de pagina voor data van verschijning en inleveren, samenstelling redactie, en het digitale archief.

vg-anwb

Dringend gezocht: RCP'ers

Ons team van enthousiaste Regio Contactpersonen (RCP’ers) kan nog versterking gebruiken. Interesse om ook RCP’er te worden en wil je er meer over weten?