Berichten - Pensioen

Bankbiljetten
Pensioenstelsel

Pensioen-ontwikkelingen

Een van de belangrijkste thema’s voor de VG-ANWB is ons pensioen. De belangrijkste actuele ontwikkelingen zijn de dekkingsgraad en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder »
Bankbiljetten
De Nationale APF

Beleidsdekkingsgraad pensioenen ANWB daalt licht in 3e kwartaal 2020

De beleidsdekkingsgraad van de Pensioenen ANWB daalde in het derde kwartaal licht van 95,5% (eind 2e kwartaal) naar 95,4%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het tweede kwartaal met 2,3%-punt gestegen naar 96,0% aan het einde van het derde kwartaal. Volgens de officiële regels geldt dat de pensioenen verlaagd moeten worden als de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 104,2%. We verwachten dat de dekkingsgraad aan het einde van het jaar lager is dan 104,2%. Dat zou betekenen dat er dan een noodzaak is de pensioenen te verlagen. Maar omdat er sprake is van een zeer uitzonderlijke

Lees verder »
Koepel Gepensioneerden
Pensioenstelsel

Reactie Koepel op brief Koolmees

Op 28 september jl. heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de pensioenen. Daarin geeft hij aan de bestaande vrijstellingsregeling voor een jaar te willen verlengen. De pensioenfondsen hoeven dan niet te korten als de dekkingsgraad minimaal 90% is.  Ook geeft de minister in deze brief de principes aan die ‘onnodige kortingen’ vanaf 2022 tot aan invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026 moeten voorkomen. De Koepel Gepensioneerden, waarvan de VG-ANWB ook lid is, heeft inmiddels een uitgebreide reactie op de brief van Koolmees gegeven. Eind oktober of begin november is een overleg gepland waarin de

Lees verder »
Wouter Koolmees
Pensioenstelsel

Vier lastige punten bij overgang naar nieuw pensioenstelsel

Vanaf 1 januari 2026 willen de overheid, werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel. Geen toegezegde pensioenuitkeringen meer, die min of meer vast staan, maar die gebaseerd zijn op het voor iedere deelnemer beschikbare kapitaal op het moment van uitkering.Wat zijn vier lastige punten hierbij? Over de rekenrente houdt minister Koolmees de kaarten nog tegen de borst. 1. RekenrenteOver vijf jaar treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking. Dat wil zeggen dat de komende jaren nog met een lage rekenrente (nu bijna 0 procent) berekend moet worden welk kapitaal er moet zijn. Bovendien dreigen bij te lage dekkingsgraden kortingen.Onder de nieuwe regels

Lees verder »
man achter laptop
Koopkracht

Steeds meer aow’ers werken door

Steeds meer AOW’ers hebben een betaalde baan. Seniorenorganisaties, waaronder de KoepelGepensioneerden waar ook de VG-ANWB bij is aangesloten, deden onderzoek. Wat blijkt? Wie na de AOW schulden heeft, werkt steeds vaker door. Kijkend naar de achterblijvende koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden is dat niet verwonderlijk, vinden de organisaties. Nederland moet waken voor een verdere achteruitgang. De politiek is aan zet komende Prinsjesdag, en na de Tweede Kamerverkiezingen. Het aantal AOW-gerechtigden met een betaalde baan is de afgelopen jaren fors toegenomen. De arbeidsparticipatie van AOW-gerechtigden bedroeg in 2019 naar schatting ruim 7 procent (in 2009 was dat nog minder dan 6%). Het aantal

Lees verder »
Bankbiljetten
De Nationale APF

Beleidsdekkingsgraad Q2

Ons pensioenfonds De Nationale APF (DNA) heeft de beleidsdekkingsgraad van Kring ANWB in het tweede kwartaal (Q2) bekendgemaakt. Die daalde naar 95,5%. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 was de beleidsdekkingsgraad 97,0%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van het eerste kwartaal met 5,3%-punt gestegen naar 93,7% aan het einde van het tweede kwartaal. In Q2 2020 hebben de goede rendementen van de beleggingen een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Verlaging niet aan de orde DNA verwacht dat de beleidsdekkingsgraad (dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) aan het eind van

Lees verder »

Volg onze vg-anwb facebook-pagina...

en blijf steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.