Voorzitter VG-ANWB stuurt Pensioenfonds DN APF een brief over indexatie.

Het einde van het jaar nadert en dat is ook de periode waarin wordt beslist of het pensioen het volgend jaar wel of niet verhoogd wordt. En met hoeveel procent als een verhoging mogelijk is.

Om te kunnen verhogen (indexeren) zijn twee factoren relevant. Dat is enerzijds de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Of vertaald; heeft het pensioenfonds voldoende vermogen om de pensioenen te kunnen verhogen. Eind september bedroeg de beleidsdekkingsgraad 114,4% en de actuele dekkingsgraad 119,10%. Dus duidelijk boven de vastgestelde grens van 105% om tot een indexatie te kunnen overgaan.

Anderzijds is er de inflatie. En daar zit een groot probleem. Dit jaar is er sprake van een fors hogere inflatie dan blijkt uit de berekening die pensioenfondsen hanteren. Dat komt door een aanpassing van de zogenaamde consumentenprijsindex (CPI) door het Centraal Bureau voor de Statistiek waarop pensioenfondsen zich baseren. De manier waarop deze index tot medio dit jaar werd berekend is anders dan daarvoor. Er werd niet gekeken naar de stijging van de betaalde energieprijzen, maar naar de tarieven van de energiebedrijven. De energiebedrijven verhogen wel hun tarieven, maar iedereen met een langlopend contract houdt voorlopig nog de oude, lagere tarieven. Daardoor werden de energiekosten in 2022 te hoog ingeschat en vanaf half 2023 dus een stuk lager. Daarmee lijkt de inflatie lager, maar om te kunnen vergelijken met vorig jaar, moet je die nieuwe berekening ook op dat jaar toepassen. Dat is echter niet gedaan. Het is beter om te kijken naar de inflatie over de afgelopen twee jaar. Die bedroeg in september jongstleden namelijk 14,8%.

In een brief aan de Nationale APF heeft het bestuur van de VG-ANWB er op aangedrongen om uit te gaan van de gemiddelde inflatie over de afgelopen twee jaar of – als een andere optie – om uit te gaan van de inflatie ten opzichte ven de herrekende inflatie over 2022. Daarmee wordt voorkomen we dat er verder koopkrachtverlies optreedt of dat de indexatieachterstand verder oploopt.

Op deze wijze wordt meer recht gedaan aan de forse inflatie over de afgelopen twee jaar dan nu bij het Pensioenfonds ANWB dreigt. De hoogte van de indexatie voor 2023 was – zachtjes gezegd – teleurstellend. Er is naar de mening van de VG-ANWB voldoende ruimte om het dit jaar beter te doen. Het mag ook binnen de wetgeving.

Voorts heeft de VG-ANWB in de brief aan het bestuur van het pensioenfonds laten weten dat de communicatie over de indexatie in het begin van 2023 te wensen overliet. De informatie was laat en voor veel van onze leden was onduidelijk hoe de indexatie tot stand was gekomen. Ook dat kan en moet beter.

Lees HIER de verzonden brief.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn

Volg onze Facebook-pagina

Als volger van de vg-anwb pagina op Facebook blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.