ANWB

Heden en verleden bij onze oude werkgever

Verlengen ANWB Personeelspas

Neem om uw ANWB personeelspas te verlengen contact op met ANWB Service-center, telefoon 088- 269 6666 en hou uw personeelsnummer bij de hand. De VG-ANWB kan de pas niet voor u verlengen.

ANWB-vlag

Contact met de ANWB

“Het bevorderen van de contacten tussen de Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.“ Deze zin staat in onze Statuten als één van de doelstellingen van de VG-ANWB.
De ANWB is de organisatie waar onze leden vaak tientallen jaren hebben gewerkt. Allemaal hebben we herinneringen aan de ANWB en aan de collega’s met wie we hebben samengewerkt. Maar we kijken ook met veel betrokkenheid mee naar hoe het de ANWB nu vergaat. Hoe ze dingen tegenwoordig aanpakken en wat de plannen zijn voor de toekomst. Want, ook al zijn we niet meer bij de ANWB in dienst, de band met de ANWB voelen we nog altijd. 
Als vereniging onderhouden we goede contacten met de ANWB over belangrijke zaken als pensioenen en faciliteitenregeling. En de ANWB ondersteunt het werk van de VG-ANWB ook, zowel moreel als financieel. Daarvoor zijn we onze oude werkgever uiteraard zeer erkentelijk!

ANWB Actueel

Volg onze vg-anwb facebook-pagina...

en blijf steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.

ANWB Historie

Faciliteiten en kortingen voor ANWB gepensioneerden

WW-hulp

De ANWB heeft een faciliteitenregeling voor gepensioneerden. Deze geldt alleen voor gepensioneerden die vanuit actieve dienst met pensioen zijn gegaan. Helaas kunnen dus niet alle leden van de VG-ANWB er gebruik van maken. Voor wie geldt de regeling precies en om welke faciliteiten gaat het?

> Lees meer over de faciliteitenregeling

ANWB winkel

Wie vanuit actieve dienst met pensioen is gegaan kan ook korting krijgen op een aantal ANWB-producten en -diensten, en op verzekeringen van Unigarant. Klik op de link hieronder voor een compleet overzicht van deze kortingen en de voorwaarden.

> Overzicht kortingen

Sociaal fonds ANWB

De ANWB kent een Sociaal Fonds met als doel financiële en andere steun te verlenen aan personen, die in dienst zijn of zijn geweest van de ANWB en hun nabestaanden. De hulp mag niet structureel zijn. Het gaat om een eenmalige of in de tijd begrensde bijdrage om tijd te winnen voor een blijvende oplossing.

> Lees meer over het Sociaal Fonds