Faciliteiten ANWB

Faciliteitenregeling gepensioneerden en nabestaanden per 1 januari 2021

 • De Faciliteitenregeling is van toepassing op alle gepensioneerden van de ANWB. De regeling geldt alleen wanneer de gepensioneerde vanuit actieve dienst met pensioen is gegaan.
 • De Faciliteitenregeling geldt niet voor gepensioneerden die direct voorafgaand aan hun pensionering werkzaam waren als lokaal medewerker op een van de steunpunten in het buitenland.
 • Bij pensionering behoudt de gepensioneerde de personeelspas, met daarop minimaal vermeld naam, personeelsnummer en foto. De pas is geldig tot de op de pas vermelde datum. Vóór de afloopdatum wordt de pas vervangen door een nieuw exemplaar.
  Neem om de personeelspas te verlengen contact op met ANWB Service-center, telefoon 088- 269 6666 en hou uw personeelsnummer bij de hand. De VG-ANWB kan de pas niet voor u verlengen.
 • De gepensioneerde is verplicht iedere wijziging die voor de ANWB van belang is voor het voeren vaneen deugdelijke administratie van persoonsgegevens, tijdig door te geven aan de ANWB ter attentie van de afdeling HR Support.
 • Gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen zullen dienovereenkomstig worden behandeld.
 • Iedere gepensioneerde ontvangt het bedrijfsblad en de “Kampioen”.
 • De ANWB acht het van belang dat gepensioneerden lid zijn van de ANWB, een wegenwachtpakket hebben, en dat zij beschikken over een ANWB Visa Card. Als aan medewerkers van de ANWB aan het begin van het jaar een ANWB-lidmaatschap, Wegenwacht Service en een ANWB Visa Card ter beschikking worden gesteld, krijgen de gepensioneerden deze ook.
 • De fiscale kosten die samenhangen met het ter beschikking stellen van deze producten zijn voor rekening van de ANWB.
 • Nabestaande partners van ANWB- gepensioneerden kunnen tot drie jaar na de overlijdensdatum gebruik maken van de Faciliteitenregeling Nabestaanden. Deze regeling is vastgelegd in een apart document.

⇑ Klik op een van deze knoppen om de volledige tekst van de betreffende faciliteitenregeling te downloaden (PDF)

PDF_file_icon

PDF-reader

Als u de pdf-bestanden niet kunt openen, installeer dan eerst de gratis pdf-reader. Klik op het logo hiernaast.