Faciliteiten ANWB

Faciliteitenregeling gepensioneerden en nabestaanden 2017

De ANWB verstrekt ook in 2017 weer aan de gepensioneerden een tegemoetkoming in de wettelijke ZVW-premie, maar onder invloed van de moeilijke economische tijden bij de ANWB gaat dit opslagpercentage op het pensioen wel verder omlaag van 1,4% naar 1%. De huidige kortingen op ANWB-producten en –diensten blijven gehandhaafd. De Unigarant-verzekeringen van gepensioneerden worden ANWB-verzekeringen, waarbij de collectiviteitskorting (25%) en personeelskorting (6%) wordt omgezet in één kortingspercentage van 30%, wat per saldo niet veel verschil zal maken.

Maar wel vervalt daarbij nu de extra ledenkorting van 5%, terwijl bovendien door de belastingregels rond de Werkkostenregeling reguliere poliskosten in rekening gebracht gaan worden bij nieuwe verzekeringen. Op de prolongatiedatum van de verzekeringen ontvangt u nadere informatie over de aanpassingen. Bij het oversluiten van Unigarant- naar ANWB-verzekeringen zullen geen poliskosten worden berekend.

16 november 2016

De Faciliteitenregeling wordt aan deze wijzigingen aangepast. De nieuwe versie volgt, zodra deze is goedgekeurd.

Faciliteitenregeling gepensioneerden en nabestaanden 2018

  • Was in 2017 de faciliteitenregeling voor u van toepassing, dan blijft dat ook dit jaar zo. Een keuze voor aanvulling van het Wegenwachtpakket tot Europa-dekking en/of voor de ANWB Fietspas is ook nu weer mogelijk.
  • De tegemoetkoming in de inkomensafhankelijke Zvw-premie is met ingnag van 2018 nu geheel verdwenen. De Zvw-premie zelf gaat ook nog omhoog met 0,25% tot 5,65%. Daar tegenover staat een stijging van de bruto AOW-uitkering met zo’n 7,50 Euro per persoon per maand.
  • Ook dit jaar ontvangen zij, die onder de faciliteitenregeling vallen en nabestaanden daarvan, die lid zijn gebleven van de VG-ANWB weer het kerstcadeau in de vorm van een ANWB Cadeaucard, te besteden in de ANWB-winkels.

Uitbreiding faciliteitenregeling voor bijzondere gevallen 2018

Wij zijn blij dat onze lobby om een aantal van onze leden alsnog in aanmerking te laten komen voor de faciliteitenregeling tot resultaten heeft geleid. Bij het ter perse gaan van de zomereditie van de Buitenband kregen we van de ANWB de definitieve toezegging dat de regeling nu ook gaat gelden voor Lenny van der Ben, Anneke van Schoor, Cees Cramer en Wilma van Mastrigt. Alle vier hebben zij kort vóór hun pensionering de ANWB-dienst moeten verlaten na een dienstverband van meer dan 40 jaar. De ANWB heeft de criteria daarmee wel zo hoog gelegd, dat de uitbreiding erg beperkt is gebleven. De inlevering van het kerstpakket om meer leden de regeling te kunnen geven, zoals het voorstel voor de ALV was, is daarmee niet meer in verhouding, waarop het voorstel ingetrokken is.

Dick Kooman, Voorzitter VG-ANWB