Faciliteiten ANWB

Faciliteitenregeling gepensioneerden en nabestaanden per 15 april 2019

  • De Faciliteitenregeling is van toepassing op alle gepensioneerden van de ANWB. De regeling geldt alleen wanneer de gepensioneerde vanuit actieve dienst met pensioen is gegaan.
  • De Faciliteitenregeling geldt niet voor gepensioneerden die direct voorafgaand aan hun pensionering werkzaam waren als lokaal medewerker op een van de steunpunten in het buitenland.
  • Bij pensionering behoudt de gepensioneerde de personeelspas, met daarop minimaal vermeld naam, personeelsnummer en foto. De pas is geldig tot de op de pas vermelde datum. Vóór de afloopdatum wordt de pas vervangen door een nieuw exemplaar.
  • De gepensioneerde is verplicht iedere wijziging die voor de ANWB van belang is voor het voeren vaneen deugdelijke administratie van persoonsgegevens, tijdig door te geven aan de ANWB ter attentie van de afdeling HR Support.
  • Gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen zullen dienovereenkomstig worden behandeld.
  • Iedere gepensioneerde ontvangt het bedrijfsblad en de “Kampioen”.
  • De ANWB acht het van belang dat gepensioneerden lid zijn van de ANWB, een wegenwachtpakket hebben, en dat zij beschikken over een ANWB Visa Card. Als aan medewerkers van de ANWB aan het begin van het jaar een ANWB-lidmaatschap, Wegenwacht Service en een ANWB Visa Card ter beschikking worden gesteld, krijgen de gepensioneerden deze ook.
  • De fiscale kosten die samenhangen met het ter beschikking stellen van deze producten zijn voor rekening van de ANWB.

⇑ Klik op deze knop om de faciliteitenregeling te downloaden (PDF)

PDF_file_icon

PDF-reader

Als u de pdf-bestanden niet kunt openen, installeer dan eerst de gratis pdf-reader. Klik op het logo hiernaast.

vg-anwb

Dringend gezocht: RCP'ers

Ons team van enthousiaste Regio Contactpersonen (RCP’ers) kan nog versterking gebruiken. Interesse om ook RCP’er te worden en wil je er meer over weten?