VG-ANWB

Informatie van en over de vereniging

Verlengen ANWB Personeelspas

Neem om uw ANWB personeelspas te verlengen contact op met ANWB Service-center, telefoon 088- 269 6666 en hou uw personeelsnummer bij de hand. De VG-ANWB kan de pas niet voor u verlengen.

Over ons

De vereniging is eind 1979 opgericht als de Vereniging van Gepensioneerden ANWB, kortweg VG-ANWB genoemd. In 2018 is de naam en doelgroep gewijzigd in Vereniging van voormalig medewerkers ANWB. De afkorting VG-ANWB blijft voor de herkenbaarheid behouden.

VG-ANWB

Onze vereniging heeft een drietal doelen:

  • het behartigen van de belangen van de leden
  • het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden
  • de contacten tussen de VG-ANWB en de ANWB bevorderen en in stand houden

 

Aanspreekpunt

De VG-ANWB is het aanspreekpunt voor leden. De vereniging komt op voor de belangen van de leden, maar behartigt ook de belangen van degenen, die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-pensioenfonds. De VG-ANWB is eveneens het aanspreekpunt voor de directie en medewerkers van de ANWB voor speciaal die zaken, die de gepensioneerden aangaan.

De VG-ANWB is als volgt te bereiken:

Postadres: Ledensecretariaat VG-ANWB, Postbus 85455, 2508 CD Den Haag

Telefoon: 06-5516 6413 

E-mail: via het contactformulier

Handelsregister: KVK 40409787

Bestuur

Waarnemend Voorzitter

Beno Koens

Bert Nollen

Penningmeester

Bert Nollen

Regiocontacten

vacant

Gerard de Regt

Vice-voorzitter

Gerard de Regt

Secretaris

vacature

Evenementen

vacature

VG-ANWB Actueel

Volg onze vg-anwb facebook-pagina...

en blijf steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.

Overleden

Wie kan lid worden?

Alle gepensioneerden en andere oud-medewerkers van de ANWB en van dochterbedrijven als Unigarant, die nog een band voelen met hun vroegere werkgever en hun oud-collega’s, zijn van harte welkom als lid van onze vereniging. Als je nog in dienst bent van de ANWB kun je alvast aspirant-lid worden.

Er zijn wel enkele voorwaarden voor toelating als lid, zoals vermeld in de statuten van de vereniging. Zie hiervoor de pagina > lidmaatschap

Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2019 is de jaarlijkse contributie van de VG-ANWB vastgesteld op € 20,- per lid. Voor leden, die de vereniging gemachtigd hebben om hun contributie automatisch te incasseren bedraagt de contributie € 17,-. Bij automatische incasso wordt namelijk een reductie van € 3,- op de contributie toegekend.

Inmiddels heeft bijna 90% van de leden de machtiging verstrekt. Dat bespaart de penningmeester en het ledensecretariaat veel werk en het bespaart de vereniging ook porto- en telefoonkosten.

Leden die, om welke reden dan ook, geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, krijgen aan het begin van het jaar een factuur voor het betalen van de contributie à € 20,-.

Ledensecretariaat

Coördinator

Joke van Veen

noimage

Medewerkster

Lyda Nell

Ellen Natzijl

Medewerkster

Ellen Natzijl

Agnes Brugmans

Medewerkster

Agnes Brugmans

Het Ledensecretariaat voert in het digitale systeem Conscribo de administratie van de ruim 800 leden van de vereniging. Namens het bestuur is Joke van Veen de coördinator en systeembeheerder. Lyda Nell doet de dagelijkse mutaties. Ellen Natzijl houdt alle verjaardagen en jubilea bij. Agnes Brugmans verzorgt de informatie aan de RCP’ers. Voormalig coördinator Mieke Geursen blijft betrokken als adviseur.

Geef wijzigingen in uw adres, rekeningnummer of persoonlijke omstandigheden tijdig aan ons door!

> Adreswijzigingen etc. doorgeven

Regio's

De VG-ANWB is een landelijke vereniging, waardoor de afstanden tussen leden onderling, maar ook tussen leden en bestuur, groot zijn. Daarom hebben we een regionale indeling gemaakt. In elke regio is een Regio Contactpersoon (RCP’er) actief, die namens het bestuur het contact onderhoudt met de leden in die regio en het onderling contact bevordert. Voor de indeling van de regio’s en de contactgegevens van de RCP’ers: klik op de knop hieronder.

Activiteitencommissie

Activiteiten

vacature

Jacques van 't Riet

Activiteiten

Jacques van 't Riet

Activiteiten

Ellen Hofman

Anneke de Regt

Activiteiten

Anneke de Regt

Activiteiten

Wil Schmitz

De VG-ANWB organiseert jaarlijks activiteiten waaraan leden en hun partners kunnen deelnemen. De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie. 

Jubileumboek

Dit boek verscheen in 2019 toen de VG-ANWB 40 jaar bestond. Lees het hier als PDF.

Website

Webmaster

Gert Jan Kamerman

Deze website wordt beheerd door Gert Jan Kamerman.
Kopij en visuals kunnen gestuurd worden naar webmaster@vg-anwb.nl

Reacties of aanvullingen op deze site zijn altijd welkom. Gebruik hiervoor het waarderingsformulier.

Buitenband

De Buitenband verschijnt ieder kwartaal. Kijk op de pagina voor data van verschijning en inleveren, samenstelling redactie, en het digitale archief.