Contact

De VG-ANWB is als volgt te bereiken:

Postadres:
Ledensecretariaat VG-ANWB
Postbus 85455, 2508 CD Den Haag

Telefoon: 06-5516 6413

Via het contactformulier kunt u mailen met het Ledensecretariaat, de bestuursleden en de redactie van de Buitenband.

Hebt u wijzigingen, waaronder e-mail?
Vergeet u niet om komende wijzigingen door te geven aan het ledensecretariaat? Denk daarbij aan uw adresgegevens, het e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer en familiegegevens. De familiegegevens zijn van belang voor de verjaardagen, huwelijksjubilea, enzovoorts. Het juiste e-mailadres is van belang omdat de VG-ANWB voornamelijk via e-mail met de leden communiceert en zo weinig mogelijk via de post.

Voor het contactformulier klikt u op de knop hieronder.

e-mail