Pensioen

Nieuws en info over pensioen en inkomen

Pensioenfonds

Uw pensioen is verhuisd van pensioenfonds ANWB naar De Nationale APF. Vanaf 1 januari 2020 is De Nationale APF uw nieuwe pensioenfonds. De pensioenen van de ANWB zijn ondergebracht in een eigen kring, kring M-ANWB.

Op de website van De Nationale APF kunt u inloggen om uw persoonlijke gegevens te bekijken. Daarnaast kunt u via het kopje Documenten van Kring M-ANWB allerlei reglementen en formulieren inzien alsmede de jaarrekening over 2019, het laatste jaar van het pensioenfonds ANWB.

Ook kunt u op de website via het kopje Over het fonds kijken naar de financiële positie van Kring-M ANWB en zien door wie de deelnemers en gepensioneerden vertegenwoordigd worden via het Belanghebbendenorgaan.

> Website De Nationale APF

 

Pensioen actueel

Volg onze vg-anwb facebook-pagina...

en blijf steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.

Koepel Gepensioneerden

De VG-ANWB is sinds het begin lid van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.  De NVOG en de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) gaan vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’. 

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv). Meer informatie kunt u vinden op de website

> Website Koepel Gepensioneerden

Aandachtsgebieden
De hoofdthema’s waarop de Koepel Gepensioneerden zich richt zijn:

  • Pensioenen
  • Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)
  • Inkomen en Koopkracht

De Koepel Gepensioneerden wil een kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd Nederland. De nieuwe organisatie staat open voor samenwerking met andere seniorenorganisaties om samen sterk te staan in alles wat op senioren af komt. De koepel speelt via het AGE platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en in de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa.

De VG-ANWB maakt onderdeel uit van het platform DIO/HNI (Dochters Internationale Ondernemingen /Handel/Nijverheid/Industrie) en wordt daar door onze voorzitter vertegenwoordigd.

Nieuwsbrief Koepel
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en laatste nieuws van de Koepel? Meld u zich dan aan voor de  nieuwsbrief.

Pensioenadministratie via AZL

De pensioenadministratie van de Nationale APF loopt, evenals dat bij het pensioenfonds ANWB het geval was, via de uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor het uitbetalen van de pensioenen, de berekening van de pensioenen, de communicatie en de pensioenplanner.

Om uw pensioengegevens in te zien en wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door te geven heeft AZL een beveiligde omgeving ingericht waar u kunt inloggen met uw DigiD. 

> Inloggen bij mijnpensioencijfers.nl

Belanghebbendenorgaan

In het Belanghebbendenorgaan (BO) zit namens de gepensioneerden Bert Nollen, tevens penningmeester van de VG ANWB.
Het BO heeft een aantal adviesrechten. Deze hebben o.a. betrekking op het jaarverslag, de pensioenreglementen, de communicatie van de eigen kring en de uitbestedingen.
Daarnaast heeft het BO een aantal goedkeuringsrechten. Deze hebben o.a. betrekking op wijziging van de collectiviteitkring, het strategisch beleggingsbeleid, de begroting en de premie van de eigen kring.

Als u denkt dat de VG-ANWB in het kader van de pensioenen een onderwerp aan de orde zou moeten stellen kunt u dit melden bij ons Bestuur via het Contactformulier. Vergeet niet het vakje Bestuur aan te vinken.