Kortingen

Korting op producten en diensten van de ANWB

Voorwaarden voor korting

 • Korting op ANWB-producten en -diensten wordt uitsluitend verleend op vertoon van de eigen geldige ANWB-personeelspas in combinatie met de eigen geldige ANWB-lidmaatschapspas.
 • Korting op ANWB-producten en -diensten kan alleen via de ANWB-winkels en de ANWB-reisdochtersworden verkregen. ANWB-producten en -diensten die zijn aangeschaft via het Leden Service Centeren de Webwinkel vallen niet onder de kortingsregeling.
 • Korting op ANWB-producten en -diensten, die niet via de kassa wordt verrekend, wordt door de betreffende afdeling of reisdochter direct verwerkt in het notabedrag.
 • Er wordt geen korting gegeven op waardepapieren zoals campingcheques en cadeaubonnen.
 • De gepensioneerde heeft, mits zelf aangevraagd, recht op korting voor zichzelf, de duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner en zijn, bij beide of een der ouders, inwonende kinderen tot en met 20 jaar.
 • Bij het verrekenen van korting voor de duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner kan worden gevraagd om een bewijsstuk van samenwonen.
 • De korting die wordt verstrekt op ANWB-producten bedraagt maximaal € 500,- per jaar (fiscale grens). Dit bedrag wordt verminderd met 20% van de prijs van de producten, die in het betreffende jaar als faciliteit aan gepensioneerden ter beschikking zijn gesteld.

ProductKorting
ANWB-winkelproducten, Tijdschriften20% (1)
DigikluisVervallen, bestaat niet meer.
CCI, Internationaal Rijbewijs, Internationaal Bewijs MotorrijtuigenCCI is CKE geworden. Geen korting op IR. IBM vervallen.
ANWB-Partnerlidmaatschap en aanvullende wegenwachtproducten20%
ANWB-Reizen10% met een maximum van € 100,- per boeking
ANWB-rijopleiding5%
 • (1) Geldt niet voor waardepapieren, zoals cadeaubonnen (Bongo, ANWB-cadeaubon, VVV-cadeaubon) en Autobahnvignetten. Voor specifieke producten of bij aanbiedingen kan een lagere, of geen korting gelden.

 

Korting op reizen

De voorwaarden

 • Op ANWB-reizen wordt alleen korting verstrekt als de boeking rechtstreeks, online, is gedaan bij een van de ANWB-reisdochters. Deelnemende ANWB-reisdochters Pharos Reizen van ANWB, FOX Verre Reizen van ANWB, SNP Natuurreizen van ANWB, Travelhome van ANWB, ANWB Kampeerreizen. Voor ANWB Ledenreizen geldt geen personeelskorting, maar gelden alle voordelen van een platina ANWB lidmaatschap.
 • Om korting te kunnen ontvangen is degene die de reis boekt:
  – in dienst van de ANWB of een van de ANWB-dochterbedrijven, én in dienst op de vertrekdatum van de geboekte reis,
  – of gepensioneerde, vutter, deelnemer aan stamrechtregeling of nabestaande.
 • De korting wordt gegeven aan de rechthebbenden in het reisgezelschap, dat zijn (ongewijzigd):
  – medewerkers van de ANWB en alle dochterbedrijven met een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar;
  – gepensioneerden, vutters, deelnemers aan de stamrechtregeling en nabestaanden (tot 3 jaar na overlijden partner).
  – partner en inwonende kinderen tot 20 jaar van rechthebbende personen.
 • Degene die de reis boekt, hoeft zelf geen deelnemer aan de reis te zijn.

 

Voorbeelden

 • Een ANWB-medewerker of gepensioneerde kan een reis boeken voor zijn vrouw en kind en vriend(in) van het kind (Er zijn dan 2 rechthebbenden, mits het kind nog thuis woont en jonger is dan 20 jaar) terwijl hij zelf niet meegaat.
 • Een dochter kan de boeking doen voor haar vader, die rechthebbende is maar geen internetverbinding heeft. In dit geval tikt zij de gegevens voor hem in op haar pc. Haar vader is dan deelnemer en rechthebbende. Als moeder ook meegaat, zijn er dus twee rechthebbenden.

 

Korting aanvragen
Maak een reservering via de website van de ANWB-reisdochter.

 • Vul bij de boeking in een vrij of opmerkingenveld in: ’personeelskorting’.
 • Het declaratieformulier “Korting reizen” moet u downloaden, invullen en opsturen naar de reisorganisatie waar u heeft aangevraagd/geboekt.
 • De reisorganisatie controleert de gegevens en verwerkt de korting op de factuur.

⇑ Klik op deze knop om het formulier te downloaden (PDF).

PDF_file_icon

PDF-reader

Als u de pdf-bestanden niet kunt openen, installeer dan eerst de gratis pdf-reader. Klik op het logo hiernaast.

Korting op verzekeringen van Unigarant

 • De ANWB heeft op het gebied van verzekeringen met Unigarant een collectief contract gesloten voor haar personeel inclusief gepensioneerden en nabestaanden. Daarbij is een collectiviteitkorting overeengekomen voor het totale pakket verzekeringen. De hoogte van de korting is per verzekering vermeld. Medewerkers en gepensioneerden die van deze kortingsregeling gebruik maken hebben geen recht op de ANWB-pakketkorting van Unigarant.
 • Voor korting op verzekeringen gelden de voorwaarden van Unigarant. De korting wordt door Unigarant direct verwerkt in het premiebedrag;
 • De verleende personeelskorting op verzekeringen van Unigarant telt mee voor het hierboven genoemde maximum.
 • De gepensioneerde heeft, mits zelf aangevraagd, recht op korting voor zichzelf, de duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner, zijn thuiswonende en studerende uitwonende kinderen tot en met 27 jaar en kinderen (t/m 27 jaar) van duurzaam gescheiden ouders die niet inwonend zijn bij de gepensioneerde.
OmschrijvingKorting
Doorlopende Reis en Annulering, Reis en/of Annulering (incl. RecreActief)30%
Oldtimer auto-, personenauto-, camper-, oldtimer motor-, motorrijwiel-, caravanverzekering30%
Bromfiets-, watersportverzekering, woonpakket (incl. mobiele apparatuur), Unigarant fiets (incl. Fiets NFP)20%

De bovengenoemde kortingen kunnen alleen verstrekt worden als de verzekering rechtstreeks telefonisch wordt afgesloten bij Unigarant. Voor het afsluiten van en informatie over deze verzekeringen kunt u contact opnemen met Unigarant, afdeling ANWB-personeelsverzekeringen, telefoon 088-2693333.

vg-anwb

Dringend gezocht: RCP'ers

Ons team van enthousiaste Regio Contactpersonen (RCP’ers) kan nog versterking gebruiken. Interesse om ook RCP’er te worden en wil je er meer over weten?