Bestand tegen deadlines? Hoofd-/eindredacteur Buitenband gezocht.

Niet bij de pakken neer gaan zitten. Daar kom je niet ver mee. En de 250 balen hooi bij de buren komen dan zeker niet van het land. Dus was burenhulp gewenst. Het was even peentjes zweten met de hoge temperaturen op de woensdagavond. Maar het is gelukt!

De balen liggen keurig opgestapeld te wachten tot hun paarden er voor zorgen dat er volgend jaar een nieuwe oproep voor hulp komt. Bij het binnenhalen van hooi zit je met deadlines, want die balen moeten wel met droog weer onder een dak komen. Het leven kent vele deadlines. Een bekende deadline is het afsluiten van een krant of tijdschrift omdat de drukpers wacht.

Uit eigen ervaring weet ik dat het soms lastig is om een blad gevuld te krijgen. Maar de vreugde is telkens groot als het toch weer gelukt is. Bij mij ging het – als vrijwilliger – jaren geleden om een kwartaalblad voor een vereniging rondom het parkeren. De redacteur was er na vele jaren trouwe dienst mee gestopt. De secretaris zou het overnemen, maar kwam er al snel achter dat hij andere kwaliteiten had en deed een beroep op mij. Omdat ik wel eens iets schreef over parkeergarages, etc. Schrijven en een blad vol maken lijken min of meer dezelfde activiteiten, maar zijn verschillend. Je moet wel zorgen dat alle teksten binnenkomen, leesbaar zijn en niet al te lang. En graag met één of meer foto’s. Al met al heb ik het vijf jaar met plezier gedaan. Mijn opvolger was een professional.

Met de Buitenband hebben wij een prima kwartaalblad. Maar dat blad moet wel gevuld worden. Met Hans van der Schaaf kregen we vorig jaar een nieuwe hoofdredacteur. De vorige hoofdredacteur, Marga Feenstra, kon door ziekte die taak niet meer uitvoeren. Hans begon met nieuw elan aan de Buitenband. Meer gericht op de toekomst én er meer op gericht om de leden actief bij het blad te betrekken. Daarmee sneuvelden rubrieken en ook de puzzel op de achterpagina verdween. Vernieuwingen zijn op zich goed. Maar het heeft wel tijd nodig en soms moet je ook beseffen dat nieuwe gedachten wel eens een stap te ver in de toekomst gaan. Als het gevolg daarvan is dat je veel artikelen zelf moet gaan schrijven of samen met een bevriende oud-collega, dan wordt het lastig.

Enkele dagen voor de bestuursvergadering die eind mei werd gehouden kreeg het bestuur een e-mail van Hans van der Schaaf dat hij per 1 juli 2024 stopt als hoofdredacteur van het blad. Tegelijkertijd liet Bas Braad in diezelfde e-mail weten dat ook hij stopte met het begeleiden van prikbordacties.

In de bestuursvergadering kwamen direct allerlei oplossingen op tafel. Het werd ook duidelijk dat het behoud van de Buitenband voorop stond. Onze vice-voorzitter, Gerard de Regt, heeft direct contacten gelegd met leden die nu en in het recente verleden bijdragen leveren of geleverd hebben. De belangstelling om een bijdrage te leveren was groot. Bovendien was Marga Feenstra, na haar ziekte, weer bereid om het eindredacteurschap op zich te nemen voor de twee komende nummers. Voorts is er weer een redactiecommissie in het leven geroepen. Alles moet nog verder worden uitgewerkt, maar het eerste besluit is al genomen; de puzzel komt terug.

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de Buitenband blijft bestaan. Het is ook het blad dat naar alle leden en hun huisgenoten toegaat en tevens naar relaties binnen de ANWB. Dat geldt niet voor de stukken die digitaal worden verzonden. Maar … we zijn wel op zoek naar een lid die de rol van hoofdredacteur/eindredacteur vanaf 2025 op zich wil nemen. Hij of zij zal vooral de contacten met de columnisten, schrijvers, bestuur, etc., moeten onderhouden. Natuurlijk mag hij of zij ook zelf schrijven. Samen met de redactiecommissie zal de nieuwe hoofdredacteur ook de koers voor de komende jaren uitzetten. Daarbij staat voorop dat het blad er is voor de informatie naar de leden en ook kan steunen op bijdragen van de leden. Mocht u belangstelling hebben om de redacteursfunctie op u te nemen, stuur dan even een e-mail (bkoens@hetnet.nl). Ik neem dan even contact op.

Tot slot over de Buitenband nog even dit. De vormgeving van de Buitenband wordt al meer dan twintig jaar verzorgd door Chris Soudan. Het bestuur is hem daar uitermate dankbaar voor. Chris heeft laten weten dat hij nog graag verder gaat met de komende Buitenbanden. Wel zijn er inmiddels afspraken gemaakt voor het geval Chris ‘onder de tram komt’. Maar gelukkig woont hij in een stad zonder trams.

Dan nog de prikbordacties. Zoals ik hiervoor al schreef stopt Bas Braad met de prikbord acties. Dat is jammer. Er blijkt toch een redelijke belangstelling voor dit soort acties. Weliswaar niet overdreven veel, maar het lijkt alleszins de moeite waard om er mee door te gaan. Hoe we daar een nieuwe invulling aan kunnen geven weten we nog niet. Maar mocht u een onderwerp hebben dat zich leent voor een prikbord-bijeenkomst, laat het dan ook even per e-mail aan mij weten.

Beno Koens
Voorzitter VG-ANWB
bkoens@hetnet.nl

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn

Volg onze Facebook-pagina

Als volger van de vg-anwb pagina op Facebook blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.