Sociaal Fonds

De ANWB kent een Sociaal Fonds met als doel financiële en andere steun te verlenen aan personen, die in dienst zijn of zijn geweest van de ANWB en hun nabestaanden. Het gaat om een eenmalige of tijdelijke financiële bijdrage.

Wie “zijn” het Fonds?

De stichting Van der Linde van Sprankhuizen-Fonds is het Sociaal Fonds van de ANWB. Het is een eigen rechtspersoon. Haar kapitaal is in het verleden opgebouwd uit giften van directie, sympathisanten en personeelsleden. De belangrijkste inkomsten komen nu van opbrengsten uit effecten.
Het Sociaal Fonds heeft een bestuur, dat is samengesteld uit afgevaardigden van het management, de personeelsleden van de ANWB en de gepensioneerden. De VG-ANWB draagt namens de gepensioneerden een vertegenwoordiger voor. Het Sociaal Fonds wordt geadviseerd door de directeur HRM en de adviseurs.
De afdeling HR Expertise (bestaande uit psychosociale dienstverlening en financiële hulpverlening) is uitvoerder van het Fonds. Dat wil zeggen, dat het de aanvraag en de aanpak toetst aan het beleid. De afdeling doet een voorstel voor een aanpak van het probleem en voor het beheer van de geldmiddelen, die het Fonds daarvoor ter beschikking stelt.

Criteria

Het Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling waarbij het gaat om:

  • een probleem, waarbij geen verzekering of (collectieve) voorziening op redelijk korte termijn hulp kan bieden;
  • een noodsituatie;
  • een financieel probleem, dat zich “onverwachts” voordoet;
    een probleem, dat de financiële draagkracht van de aanvrager te boven gaat.

De betrokkene draagt bij in de kosten zover zijn draagkracht dat toestaat.

Wie krijgt hulp?

Het Fonds helpt personen, die in dienst zijn van de ANWB of dat vroeger waren. De hulp mag niet structureel zijn. Het gaat om een eenmalige of in de tijd begrensde bijdrage om tijd te winnen voor een blijvende oplossing.

Informatie

Voor informatie over de procedure en voorwaarden kunt u contact opnemen met de ANWB afdeling HR Expertise, telefoon: 088-2696934.

 

Financiële hulp
vg-anwb

Dringend gezocht: RCP'ers

Ons team van enthousiaste Regio Contactpersonen (RCP’ers) kan nog versterking gebruiken. Interesse om ook RCP’er te worden en wil je er meer over weten?