Sociaal Fonds

Incidentele geldproblemen kunnen veel narigheid veroorzaken. De ANWB heeft een budget om in te kunnen springen bij zulke problemen.

Wie ‘zijn’ het Fonds?

De Stichting Van der Linde van Sprankhuizen-Fonds is het Sociaal Fonds van de ANWB. Het is een eigen rechtspersoon. Haar kapitaal is in het verleden opgebouwd uit giften van directie, sympathisanten en personeelsleden. De belangrijkste inkomsten komen nu van opbrengsten uit effecten.
Het Sociaal Fonds heeft een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van het management en van de (ex-)personeelsleden van de ANWB. Het wordt geadviseerd door de directeur HR en de HR Business Partners. De afdeling Compensation & Benefits (C&B) van HR is uitvoerder van het Fonds. Dat wil zeggen dat C&B de aanvraag en de aanpak toetst aan het beleid. C&B doet een voorstel voor een aanpak van het probleem en voor het beheer van de geldmiddelen die het Fonds daarvoor ter beschikking stelt.

Criteria

Het Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling waarbij het gaat om:

  • een probleem waarbij geen verzekering of (collectieve) voorziening op redelijk korte termijn hulp kan bieden;
  • een noodsituatie;
  • een financieel probleem dat zich ’onverwacht’ voordoet;
  • een probleem dat de financiële draagkracht van de aanvrager te boven gaat.

De betrokkene draagt bij in de kosten zover zijn draagkracht dat toestaat.

Wie krijgt hulp?

Het Fonds helpt personen die in dienst zijn van de ANWB of dat vroeger waren. De hulp mag niet structureel zijn. Het gaat om een eenmalige of in de tijd begrensde bijdrage om tijd te winnen voor een blijvende oplossing.
Voor het indienen van een aanvraag kun je gebruik maken van het aanvraagformulier Financiële Hulp.

Financiële hulp