Ziektekosten

Gepensioneerde medewerkers van de ANWB en hun nabestaanden kunnen (blijven) deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van de ANWB. Dit is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen een verzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar van uw keuze.

Gecontracteerde verzekeraar

De ANWB heeft momenteel een collectieve zorgverzekering bij Aevitae. Daarnaast is er een collectiviteit bij ONZV (waarbij het aantal deelnemers beperkt is). Recentelijk heeft ANWB een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke verzekeraar het beste kan worden gecontracteerd voor 2020. Hierbij zijn de voorstellen van Aevitae, ONVZ maar ook diverse andere verzekeraars uitvoerig vergeleken. Conclusie is dat Aevitae nog steeds het beste totaalaanbod biedt. Daarom is wederom Aevitae als collectieve zorgverzekeraar door ANWB gecontracteerd voor het kalenderjaar 2020 voor de duur van 3 jaar. De jarenlange samenwerking met de ANWB wordt hiermee gecontinueerd. In verband met de contractafspraken is de ANWB eraan gehouden om de collectiviteit met ONVZ per 1/1/2020 stop te zetten. ONVZ is hierover geïnformeerd.

Bijdrage

Als u met (vervroegd) pensioen gaat, eindigt het dienstverband bij de ANWB. Daarmee vervalt de bijdrage vanuit de ANWB zoals die geldt voor medewerkers. U blijft wel profiteren van de collectiviteitskorting. Jaarlijks besluit de directie van de ANWB of gepensioneerden via de pensioenuitkering een geldelijke bijdrage van de ANWB ontvangen als tegemoetkoming in de zorgkosten. Die tegemoetkoming komt in de plaats van faciliteiten zoals die gelden voor medewerkers.

Nabestaande

De nabestaande van een medewerker in actieve dienst heeft gedurende maximaal drie jaar recht op de faciliteiten zoals die gelden voor medewerkers. De nabestaande van een gepensioneerde partner heeft recht op de faciliteiten zoals die gelden voor gepensioneerden.
Conform de ‘Faciliteitenregeling nabestaanden’ kan een nabestaande gedurende een periode van maximaal drie jaar na het overlijden van de partner blijven deelnemen aan het collectieve ziektekostencontract dat de ANWB heeft afgesloten met Aevitae en ONVZ, per 2020 alleen nog met Aevitae. Het ziektekostencontract geldt ook voor de meeverzekerde kinderen. Na afloop van de periode van drie jaar kunt u de verzekering omzetten naar een individuele polis bij dezelfde maatschappij. U dient de zorgverzekering zelf te informeren over de wijzigingen die betrekking hebben op de verzekering.

Verzekering beëindigen

Beëindiging van de verzekering of bepaalde onderdelen daarvan kan plaatsvinden per 1 januari van het jaar volgend op de pensionering. Informeer bij uw verzekeraar naar de premieconsequenties hiervan.

Aanbod

Op de site van Aevitae vindt u de premies voor de basisverzekering en de aanvullende pakketten. Als gepensioneerde van de ANWB ontvangt u bij Aevitae in 2020 de maximale 5% korting op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekering. Daarnaast wordt er 10% korting geboden voor de tandartsverzekering. Mocht u nog niet verzekerd zijn bij Aevitae is dit mogelijk een alternatief. U kunt vanaf 27 november online het door u gewenste pakket samenstellen en de premie berekenen.

Belangrijke punten

Acceptatie: Aevitae accepteert iedereen voor de basisverzekering en alle aanvullende verzekeringen. Ook als een u veel zorg gebruikt(e). Alleen voor een bepaalde aanvullende tandartsverzekering geldt een medische selectie.
Alle merken medicijnen: Aevitae heeft geen preferentiebeleid: geen verplichting het goedkoopste, door de verzekeraar aangewezen medicijn te gebruiken. De apotheek mag alle merken generieke geneesmiddelen leveren. De vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs met een maximale opslag van 2% voor een afwijkend merk. Als u een duurder medicijn wilt gebruiken dan mag dat mogelijk wel met een eigen bijdrage.
Geen extra wachttijd: Aevitae hanteert geen (omzet)plafond. Er is daardoor geen maximum aan het aantal patiënten dat een zorgverlener kan behandelen. Geen extra wachttijden dus omdat het budget door de zorgverlener reeds gebruikt is.
Natura en Restitutie polissen: beide vormen worden aangeboden.

Klik op de afbeelding voor actuele premies en aanmelding bij AEVITAE.

Andere aanbieders

Kijkt u ook eens bij andere zorgverzekeraars, die zelfs zonder collectiviteitskorting voor u aantrekkelijk kunnen zijn. Op vergelijkingssites zijn alle mogelijke zorgverzekeringen goed met elkaar te vergelijken, zoals op www.consumentenbond.nl, www.zorgkiezer.nl of anderen. Een aantal voert het Keurmerk Objectief Vergelijken, dat onafhankelijkheid moet waarborgen.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de helpdesk.
– Aevitae: 088–3535763
– ONVZ: 030-639 6222
– Consumentenbond: 070-445 4545
– Zorgkiezer: 020-261 1600
Voor veelgestelde vragen over zorgverzekeringen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord