Ziektekosten

Gepensioneerde medewerkers van de ANWB en hun nabestaanden kunnen (blijven) deelnemen aan een van de twee collectieve ziektekosten verzekeringen van de ANWB, nl. Aevitae of ONVZ.

Gepensioneerd

Conform de ‘Faciliteitenregeling voor gepensioneerden kan een gepensioneerde medewerker van de ANWB (blijven) deelnemen aan de collectieve verzekering via de ANWB. Dit is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen een verzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar van uw keuze. Als u met (vervroegd) pensioen gaat, eindigt het dienstverband bij de ANWB. Daarmee vervalt de bijdrage vanuit de ANWB zoals die geldt voor medewerkers. U blijft wel profiteren van de collectiviteitskorting.
Bijdrage
Jaarlijks besluit de directie van de ANWB of gepensioneerden via de pensioenuitkering een geldelijke bijdrage van de ANWB ontvangen als tegemoetkoming in de zorgkosten. Die tegemoetkoming komt in de plaats van faciliteiten zoals die gelden voor medewerkers.

Nabestaande

Conform de ‘Faciliteitenregeling nabestaanden’ kan een nabestaande gedurende een periode van maximaal drie jaar na het overlijden van de partner blijven deelnemen aan het collectieve ziektekostencontract dat de ANWB heeft afgesloten met Aevitae en ONVZ. Het doorlopen van de verzekering geldt ook voor de meeverzekerde kinderen. Na afloop van de periode van drie jaar kun je de verzekering omzetten naar een individuele polis bij dezelfde maatschappij. Je dient de zorgverzekering zelf te informeren over de wijzigingen die betrekking hebben op de verzekering.
Vergoeding
De nabestaande van een medewerker in actieve dienst heeft gedurende maximaal drie jaar recht op de faciliteiten zoals die gelden voor medewerkers. De nabestaande van een gepensioneerde partner heeft recht op de faciliteiten zoals die gelden voor gepensioneerden.

Verzekering beƫindigen

Beƫindiging van de verzekering of bepaalde onderdelen daarvan, kan plaatsvinden per 1 januari van het jaar volgend op de pensionering. Informeer bij Aevitae of ONVZ naar de premieconsequenties hiervan.

Premieoverzicht

Op de site van Aevitae en ONVZ vindt u de premies voor de basisverzekering en de aanvullende pakketten.

Klik op de afbeelding voor actuele premies en aanmelding bij AEVITAE.


Klik op de afbeelding voor actuele premies en aanmelding bij ONVZ.

Andere aanbieders

Kijkt u ook eens bij andere zorgverzekeraars, die zelfs zonder collectiviteitskorting voor u aantrekkelijk kunnen zijn. Op vergelijkingssites zijn alle mogelijke zorgverzekeringen goed met elkaar te vergelijken, zoals op www.consumentenbond.nl, www.zorgkiezer.nl of anderen. Een aantal voert het Keurmerk Objectief Vergelijken, dat onafhankelijkheid moet waarborgen.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de helpdesk.
– Aevitae: 0900-369 9999
– ONVZ: 030-639 6222
– Consumentenbond: 070-445 4545
– Zorgkiezer: 020-261 1600
Voor veelgestelde vragen over zorgverzekeringen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord