Home


Uw pensioengegevens

Uw pensioengegevens als deelnemer of gepensioneerde van de ANWB zijn nu toegankelijk bij het pensioenfonds De Nationale APF (DNA). Dit pensioenfonds is de opvolger van het Pensioenfonds ANWB, dat per 31 december 2019 alle bezittingen en verplichtingen aan DNA heeft overgedragen.

> Lees meer

Welkom bij de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB

De vereniging is eind 1979 opgericht als de Vereniging van Gepensioneerden ANWB, kortweg VG-ANWB genoemd. In 2018 is de naam en doelgroep gewijzigd in Vereniging van voormalig medewerkers ANWB. De afkorting VG-ANWB blijft voor de herkenbaarheid behouden.

Onze vereniging heeft een drietal doelen:

– het behartigen van de belangen van de leden
– het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden
– de contacten tussen de VG-ANWB en de ANWB bevorderen en in stand houden

Aanspreekpunt
De VG-ANWB is het aanspreekpunt voor leden. De vereniging komt op voor de belangen van de leden, maar behartigt ook de belangen van degenen, die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-pensioenfonds. De VG-ANWB is eveneens het aanspreekpunt voor de directie en medewerkers van de ANWB voor speciaal die zaken, die de gepensioneerden aangaan.

Activiteiten
De vereniging organiseert jaarlijks bijeenkomsten en één of meer excursies voor de leden en hun partners. Dit als bijdrage aan het onderhoud van de onderlinge band en contacten tussen de leden.

De Buitenband
De VG-ANWB geeft elk kwartaal het verenigingsblad “Buitenband” uit. Deze kleurenuitgave informeert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de pensioenen. Het blad schenkt ook aandacht aan persoonlijke zaken en aan de mutaties in het ledenbestand. Deze mutaties zijn eveneens te vinden in de ledenlijst op deze website, die regelmatig wordt aangepast.

De VG-ANWB is tevens lid van de KG, Koepel Gepensioneerden, (voorheen NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.)


Voor menukeuzes met * is inloggen vereist.