Home

Doelstelling van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB

De Vereniging van Gepensioneerden ANWB, eind 1979 opgericht en afgekort als VG-ANWB heeft een drieledig doel:

– het behartigen van de belangen van de leden
– het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden
– de contacten tussen de VG-ANWB en de ANWB bevorderen en in stand houden

Aanspreekpunt
De VG-ANWB is het aanspreekpunt voor leden. De vereniging komt op voor de belangen van de leden, maar behartigt ook de belangen van degenen, die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het Pensioenfonds ANWB. De VG-ANWB is eveneens het aanspreekpunt voor de directie en medewerkers van de ANWB voor speciaal die zaken, die de gepensioneerden aangaan.

Activiteiten
De vereniging organiseert jaarlijks bijeenkomsten en één of meer excusies voor de leden en hun partners. Dit als bijdrage aan het onderhoud van de onderlinge band en contacten tussen de leden.

De Buitenband
De VG-ANWB geeft elk kwartaal het verenigingsblad de “Buitenband” uit. Deze kleurenuitgave informeert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de pensioenen. Het blad schenkt ook aandacht aan persoonlijke zaken en aan de mutaties in het ledenbestand. Deze mutaties zijn eveneens te vinden in de ledenlijst op deze website, die elke twee weken wordt aangepast.

De VG-ANWB is tevens lid van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden.


Voor menukeuzes met * is inloggen vereist.