Een van de belangrijke thema’s voor onze vereniging is ons pensioen. In dit artikel zetten we de belangrijkste actuele ontwikkelingen op pensioengebied op een rij.

De Nationale APF
Eind 2019 zijn de bezittingen en verplichtingen van het Pensioenfonds ANWB overgedragen aan De Nationale APF (DNA). Het pensioenfonds ANWB is nu in liquidatie, wat medio 2021 naar verwachting zijn definitieve beloop zal krijgen.
De VG-ANWB mag een afgevaardigde leveren in het (zes personen tellende) Belanghebbenden Orgaan (BO) van De Nationale APF. Onze afgevaardigde in het BO is penningmeester Bert Nollen (oud directeur Pensioenfonds ANWB).
Het BO heeft adviesrechten, maar ook goedkeuringsrechten. Een van de goedkeuringsrechten van het BO betreft de premies die betaald moet worden. Dit speelt op dit moment sterk (premie 2021) omdat de rente gedaald is en de sociale partners (vakbonden en werkgevers) premies dreigen te willen betalen die onder de kostprijs liggen. De gesprekken hierover verlopen transparant en redelijk positief.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van onze pensioenen ligt eind derde kwartaal op ca 95% (zowel het 12-maandsgemiddelde als de actuele dekkingsgraad van eind september). De minimale dekkingsgraad om niet te hoeven korten op de pensioenuitkeringen is 104,3 %. Maar in verband met de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel heeft Minister Koolmees besloten dat eind 2019 en inmiddels ook eind 2020 niet gekort hoeft te worden als de dekkingsgraad boven de 90 % ligt.
Het ziet er dus naar uit dat onze uitkeringen per eind 2020 niet gekort hoeven te worden. Een aantal grote pensioenfondsen zoals ABP en Zorgen Welzijn zitten nu onder dit niveau. Of de regeling van 90% ook geldt per eind 2021 valt nog te bezien. Dat zal afhangen van de afspraken die volgend jaar gemaakt worden over het nieuwe pensioenstelsel.

Nieuw pensioenstelsel
Er is een nieuw pensioenstelsel in de maak waarin de deelnemers ieder een eigen pensioenpot hebben. Die groeit afhankelijk van de ingelegde premie en het te realiseren rendement voor verschillende groepen deelnemers, die ieder hun eigen risicoprofiel kunnen hebben.
Deelnemers hebben dan geen aanspraak meer op een bepaalde hoogte van een pensioenuitkering, maar op een pensioenkapitaal. De waarde daarvan stijgt en daalt met de ontwikkeling van de economie, als het ware.

Overgangstermijn
Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgens de plannen in op 1 januari 2026. Dit betekent dat er een overgangstermijn is van zes jaar.
In die zes jaar moet bepaald worden:

  • Hoe de bestaande rechten moeten worden ingebracht. Voor gepensioneerden geldt dan met name de vraag of er ook rekening gehouden gaat worden met gemiste indexatie in de afgelopen jaren sinds 2008 en de indexatie in de jaren 2020 – 2026.
  • Of er nog kortingen doorgaan op basis van rekenregels die horen bij het huidige pensioenstelsel of dat we deze rekenregels in die zes jaar laten vervallen.

De VG-ANWB vindt het belangrijk dat ook gepensioneerden meepraten over de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Onze belangen worden behartigd door de Koepel Gepensioneerden, waar we als vereniging lid van zijn. Een vertegenwoordiger van de Koepel is hierover in gesprek met minister Koolmees en met de vaste Kamercommissie SZW.

> Lees het standpunt van de Koepel Gepensioneerden over het nieuwe pensioenstelsel

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Volg onze Facebook-pagina

Als volger van de vg-anwb pagina op Facebook blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.