Wisselingen in het bestuur

Voorzittershamer

Dit voorjaar moest de Algemene Ledenvergadering (ALV) wegens de Corona-perikelen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Eind april heeft het bestuur besloten om, gezien de buitengewone omstandigheden, de geplande bestuurswisseling wel doorgang te laten vinden. Dit betrof het aftreden van Dick Kooman en Rolf van der Loo en het toetreden van Sophie van Wijk. De leden zijn hiervan per mail of per post op de hoogte gesteld. Bij het bericht hierover zijn alvast de stukken van de uitgestelde ALV meegezonden.

Plannen voor de komende jaren
Het nieuwe bestuur heeft vervolgens een fors aantal plannen ontwikkeld voor de komende jaren. De inhoud, maar met name ook het proces hiervan leidde echter tot enige weerstand bij leden van de diverse organen van de vereniging. Daarom is toen besloten het tempo van de veranderingen (die volgens iedereen wel noodzakelijk zijn) omlaag te brengen en met elkaar hier verder vorm aan te geven.

Samenstelling bestuur
Gelijktijdig is toen besloten de samenstelling van het bestuur daarop aan te passen. Sophie van Wijk heeft in overleg en met instemming van eenieder besloten haar actieve rol terug te brengen en haar bestuurslidmaatschap neer te leggen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor het nieuwe elan dat zij in de vereniging in gang heeft gebracht.
Jaap de Wever heeft op 9 juli het (tijdelijk) voorzitterschap op zich genomen. Tevens is Coen van Hoogdalem bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Na een aantal maanden meelopen met het bestuur zal hij het voorzitterschap gaan vervullen, en de nieuwe plannen mee invulling geven. De benoeming van voorzitter van het bestuur is statutair voorbehouden aan het bestuur.

Coen van Hoogdalem
Coen van Hoogdalem

Goedkeuring ALV
Inmiddels is het bestuur eensgezind verder gegaan op de ingeslagen nieuwe wegen. De besluiten over de bestuurswisselingen zullen uiteraard nog aan de komende ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. Deze vergadering staat nu gepland voor 11 maart 2021. Nader bericht hierover volgt later.

Bestuur VG-ANWB

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Volg onze Facebook-pagina

Als volger van de vg-anwb pagina op Facebook blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.